Dzieje się

Akademickie Targi Pracy

data wydarzenia 24.10.2017

Miejsce Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto, które odbędą się 24 października na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego to wspólna inicjatywa Biur Karier wszystkich największych uczelni publicznych w Trójmieście: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademii Marynarki Wojennej i Akademii Morskiej.


Podczas targów studenci i absolwenci będą nie tylko mogli zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy, stażów i praktyk przedstawionymi przez ponad 70 pracodawców z regionu, ale także, a może przede wszystkim, dowiedzą się wszystkiego na temat aktualnych potrzeb i wymagań stawianych przez pracodawców. Uczestnicy targów będą też mogli wziąć udział w  licznych konkursach.  

Sponsorem wydarzenia jest firma Thomson Reuters, zaś partnerem State Street Bank GmbH. Partnerem wspierającym jest STUDY IN GDANSK – projekt prowadzony przez Wydział Promocji i  Komunikacji Społecznej gdańskiego magistratu. Jest to inicjatywa promująca gdańskie uczelnie wyższe w kraju jak i za granicą. W ramach projektu podejmuje się również szereg działań mających na celu zachęcenie młodych osób do wybrania Gdańska nie tylko na czas studiów, ale także jako atrakcyjnego miejsca do życia, rozwoju osobistego i zawodowego.

Szczegóły na stronie: www.atp.ug.edu.pl