Dzieje się

Club of Gdańsk - spotkania polskich i rosyjskich młodych liderów

data wydarzenia 7.09.2017 - 10.09.2017

Miejsce Gdańsk

Centrum wraz z Miastem Gdańsk ogłasza nabór na piątą edycję „Club of Gdańsk - spotkania polskich i rosyjskich młodych liderów”

„Club of Gdańsk”  jest cyklicznym spotkaniem młodych i  dynamicznych osób z Polski i Rosji, aktywnie uczestniczących w życiu publicznym na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Celem tej inicjatywy jest stworzenie sieci młodych liderów, chętnych do budowania nowych i poprawę istniejących kontaktów między lokalnymi społecznościami obu sąsiadujących ze sobą krajów.


PROGRAM: seminarium z protokołu dyplomatycznego z Adamem Jarczyńskim; szkolenie z negocjacji i wystąpień publicznych (podstawowe aspekty teorii negocjacji oraz jej techniki: Anchoring, Framing, Reflecting, Active Listening) z byłym ambasadorem Wielkiej Brytanii, Charlesem Crawfordem

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Kandydat powinien mieć poniżej 35 lat
  • Kandydat powinien dostarczyć kompleksowe CV w języku angielskim, które zaakcentuje zaangażowanie w sprawy publiczne
  • a także list motywacyjny w języku angielskim
  • Kandydat powinien złożyć przykłady jej / jego własnego wkładu w debatę publiczną na poziomie lokalnym czy też regionalnym (artykuły, komentarze, blogi itp)
  • Warunkiem uczestnictwa jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, który będzie językiem oficjalnym spotkania

TERMIN I MIEJSCE: 7-10 września 2017 roku, Gdańsk
GWARANTUJEMY: koszty związane z pobytem w Gdańsku (nocleg, wyżywienie i szkolenie), a  także do 200 EUR kosztów transportu dla uczestników z Rosji

ZGŁOSZENIA: termin przesyłania aplikacji upływa 15 czerwca 2017 r. Aplikacje prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej Olimpii Bronowickiej, bronowicka@cprdip.pl

WIĘCEJ INFO:

www.cprdip.pl/projekty,club_of_gdansk,edycja_2017.html

www.facebook.com/CentrumPolskoRosyjskiegoDialoguiPorozumieniatwitter.com/CPRDiP

twitter.com/CPRDiP