Dzieje się

Seminarium „Firma Idea. Realne wyzwania, niematerialne wartości”

data wydarzenia 22.03.2017 godz. 09:00

Miejsce Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza

Zarządzanie kapitałem intelektualnym będzie przedmiotem seminarium „Firma Idea. Realne wyzwania, niematerialne wartości”, które odbędzie się 22 marca br. w Gdańsku.

 Spotkanie składa się z dwóch części: naukowej, podczas której poruszone zostanie zagadnienie wartości niematerialnych jako pojęcia prawnego i jako koncepcji rozwojowej, oraz praktycznej, w której przedstawiciele świata biznesu podzielą się swoimi obserwacjami i  doświadczeniami związanymi z oczekiwanymi społecznie zmianami w sposobie działania firm.  

Cel konferencji:

Przedstawienie rozwiązań dot. koncepcji Firmy-Idei – czyli prowadzenia biznesu nowej generacji na styku współczesnej ekonomii, szeroko pojętej kultury i przyspieszonego rozwoju społeczeństw. Udowadniamy, że przyszłość należy właśnie do nich, czyli do firm innowacyjnych, świadomych, społecznie wrażliwych i aktywnych. Naukowcy i praktycy, specjalizujący się w tematyce wartości niematerialnych zaprezentują wyzwania kształtowania Firmy- Idei w oparciu o zasoby niematerialne przedsiębiorstwa i płynące z nich korzyści, przedstawiciele biznesu zaś wskażą, w jaki sposób idee te można zaaplikować w życiu firmy.  

W programie m.in. :

  • Niematerialny wymiar Firmy Idei
  • Ukierunkowana dyfuzja niematerialnych zasobów firm
  • To, czego nie możesz dotknąć, ale co może uczynić Cię bogatym
  • Jak zmieniać biznes, by wygrać przyszłość
  • Przyszłość należy do tych, co wiedzą, że nie wiedzą  

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

  • innowacyjne rozwiązania – nowe podejście do zarządzania wartościami niematerialnymi w biznesie
  • doświadczenie – zaproszeni prelegenci to praktycy z wieloletnim doświadczeniem i naukowcy z wszechstronna wiedzą
  • integracja i interakcja – połączymy naukę z praktyką biznesu, a prelegenci odpowiedzą na pytania podczas panelu dyskusyjnego, a także podczas lunchu pomiędzy częścią naukową, a praktyczną.  

Dodatkowe informacje: Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.


Formularz rejestracyjny: http://seminarium-gdansk.oees.pl/