Dzieje się

V. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2017

data wydarzenia 12.10.2017 - 13.10.2017

Miejsce I dzień Konferencji odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, II dzień - na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Porozmawiajmy o mediach, biznesie, kulturze! Zapraszamy na Konferencję Media-Biznes-Kultura 2017, w której udział weźmie prawie 100 medioznawców z całej Polski.

Tematyka tegorocznych referatów będzie dotykała różnorodnych zjawisk medioznawczych, które sytuują się w następujących obszarach:

1. Etyka słowa w życiu publicznym,
2. Media a rynek,
3. Media w społeczeństwie i kulturze,
4. Media w polityce.

Media-Biznes-Kultura to konferencja adresowana do środowiska naukowego, pracowników mediów oraz instytucji współpracujących z mediami. To możliwość spotkania teoretyków i praktyków oraz forum wymiany poglądów na temat technologicznych, kulturowych i rynkowych procesów związanych z mediami.  

Przewidziane są panele naukowe dla studentów i doktorantów. Młodzi badacze będą mówić m.in. o  manipulacji w mediach, nowych mediach i ich wpływie na życie społeczne oraz etyce dziennikarskiej.

Podczas Konferencji zostaną omówione także praktyczne aspekty współczesnego dziennikarstwa i zawodów okołomediowych. Dla wszystkich zainteresowanych - studentów i nie tylko - odbędą się dwa panele dyskusyjne z udziałem praktyków.

Szczegóły oraz program na stronie www.mediabizneskultura.ug.edu.pl
oraz na Facebooku: [KLIK]