Uczelnie

Architektura wnętrz

Uczelnia:
Akademia Sztuk Pięknych
Wydział:
Wydział Architektury i Wzornictwa
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Studia I-go st. kierunku Architektura Wnętrz stanowią rozbudowany pakiet edukacyjny, wspomagający kreatywne predyspozycje studentów, rozwijający ich umiejętności wizualizacji koncepcji projektowych i przygotowujący do specjalistycznych studiów II-go st.. Ważnymi przedmiotami są m.in. Metodyka i Podstawy Projektowania, Rysunek Projektowy, Rysunek Odręczny, Kompozycja Plastyczna, Rzeźba, Fotografia, Modelowanie Przestrzenne oraz rozbudowana oferta przedmiotów teoretycznych, wspomagających ogólnoakademicki profil studiów. W sposób szczególny akcentujemy znaczenie cyfrowych technik prezentacji i komputerowego wspomagania projektowania. Studia I-go st. kończą się realizacją dyplomu licencjackiego wraz z jego publiczną obroną oraz prezentacją profesjonalnego portfolio, dokumentującego autorski dorobek. Absolwent studiów I-go st. znajduje zatrudnienie w pracowniach projektowych, architektonicznych na poziomie operacyjnym. Studia II-go st. oferują specjalistyczne, profesjonalne wykształcenie, nastawione na rozwiązywanie złożonych, wieloaspektowych problemów projektowych, wymagających umiejętności współpracy, jak i przejmowania obowiązków menedżerskich, związanych z zarządzaniem. Ważnym uzupełnieniem edukacji są specjalistyczne Warsztaty Projektowe, kursy w formule Visiting Professor, prowadzone w języku angielskim oraz zaawansowana teoria, dotycząca rynkowych i socjo-kulturowych aspektów projektowania. Absolwent II-go st. Architektury Wnętrz jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych lub zarządzania zespołami projektowymi na poziomie decyzyjnym.

Adres

Wydział Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku
80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 6
tel. 58 301 28 01 w. 71

Email

Facebook