Uczelnie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Uczelnia:
Akademia Sztuk Pięknych
Wydział:
Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Studia I stopnia są połączeniem teorii sztuki i kultury z praktyką artystyczną. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu podjęcie pracy animatora kultury lub samodzielną działalność artystyczną. Ma wiedzę i informacje na temat współczesnej kultury audiowizualnej (medialnej). Monitoring zatrudnienia naszych absolwentów pokazuje, iż znajdują zatrudnienie w państwowych i samorządowych instytucjach kultury (w galeriach sztuki, muzeach i domach kultury etc.) jak również, w agencjach reklamowych, firmach projektowych, i Wydziałach Kultury Urzędów Administracji Terytorialnej. Po studiach II stopnia Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych (specjalność: Animacja Kultury, Krytyka Artystyczna) absolwent posiada nie tylko podstawową, ale i pogłębioną wiedzę oraz umiejętności praktyczne (warsztatowe w zakresie sztuki). Jest przygotowany do: - prowadzenia indywidualnej aktywności krytycznej, naukowo-badawczej, edukacyjnej lub artystycznej; - podjęcia samodzielnej działalności artystycznej lub projektowej (w zakresie sztuki). - prowadzenia działań organizacyjnych i kuratorskich w zakresie sztuk wizualnych w instytucjach zajmujących się profesjonalnie sztuką, edukacją oraz nauką, jak muzea, galerie, ośrodki szkolnictwa artystycznego, centra kultury i sztuki. - podjęcia pracy w zarządach instytucji kultury i sztuki. - organizacji i zarządzania projektami z zakresu kultury.

Adres

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce
80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 6
tel. 58 301 28 01 w. 55

Email

Facebook