Uczelnie

Grafika

Uczelnia:
Akademia Sztuk Pięknych
Wydział:
Wydział Grafiki
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Student podczas studiów zdobywa wiedzę interdyscyplinarną z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii. Ma możliwość rozwijania umiejętności warsztatowych oraz artystycznych w zakresie grafiki i obszarów pokrewnych, umożliwiających podejmowanie twórczości własnej oraz pracy w zespole. Nabywa zdolność do posługiwania się tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego w twórczości graficznej i projektowej. Oferta łączy dwie drogi w jedną całość. Droga spełniania się naszego absolwenta w pracy zawodowej, jako grafika mającego szeroki wachlarz możliwości rynkowych, jak również grafika, który zmagać się będzie z własnymi słabościami, który kroczyć będzie drogą samodzielnego twórcy – artysty. Studia II stopnia dzielą się na specjalność z Grafiki Artystycznej oraz z Grafiki Projektowej. Na studiach II stopnia oferujemy kontynuację i pogłębianie kwalifikacji zdobytych na studiach I stopnia. Kontynuacja kształcenia wiąże się nierozerwalnie z poznawaniem szerokiego kręgu wiedzy z zakresu sztuki. Samodzielna droga artystyczna naszego absolwenta, przygotowanie go na wykazywanie się inwencją i kreatywnością w podejmowaniu samodzielnych decyzji artystycznych, wyposażonych w niezbędną wiedzę praktyczną i teoretyczną jest dla nas największym priorytetem dydaktycznym.

Adres

Wydział Grafiki ASP w Gdańsku
80-830 Gdańsk, ul. Chlebnicka 13/16
tel. 58 320 15 04

Email

Facebook