Uczelnie

Intermedia

Uczelnia:
Akademia Sztuk Pięknych
Wydział:
Wydział Rzeźby i Intermediów
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Studenci w trakcie studiów opanowują umiejętności pracy z dziełem, używając nowoczesnych urządzeń audio-wizualnych, ale również przygotowani są do tradycyjnego tworzenia dzieł sztuki. Studenci kształcą się w ramach takich przedmiotów jak: historia sztuki, sztuka współczesna, estetyka, czy historia mediów. To daje możliwość wejścia w dziedziny, takie jak: socjologia kultury, krytyka artystyczna, prawo autorskie. Studenci maja możliwość poznania praktycznej strony współczesnej kreacji artystycznej poprzez używanie w swojej pracy dzieł zdobyczy nowoczesnej techniki. W ramach studiów pierwszego stopnia na kierunku Intermedia utworzona została specjalność – Fotografia, w ramach której studenci zgłębiają wiedzę z obszaru kreacji fotograficznej.

Adres

Wydział Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku
80-821 Gdańsk, ul. Plac Wałowy 15/16
tel. 58 305 81 66

Email

Facebook