Uczelnie

Malarstwo

Uczelnia:
Akademia Sztuk Pięknych
Wydział:
Wydział Malarstwa
Rodzaj:
Jednolite stacjonarne
Język:
Polski

W trakcie 5-ciu lat studiów student zdobywa wiedzę z zakresu sztuk pięknych ze szczególnym uwzględnieniem teorii i historii malarstwa. Posiada umiejętność posługiwania się tradycyjnymi technologiami i technikami malarskimi oraz innymi współczesnymi środkami przekazu artystycznego. Poznaje także podstawy obsługi najpopularniejszych na rynku programów graficznych. Nabywa umiejętności analizowania zjawisk w obszarze sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym. Jego wszechstronne wykształcenie – niezbędna wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie swej dyscypliny artystycznej – zapewnia gotowość do późniejszej samodzielnej pracy zawodowej. Student kierunku Malarstwo zostaje przygotowany do wykonywania prac z zakresu malarstwa sztalugowego oraz różnorodnych technik pokrewnych. Nowa specjalność na kierunku Malarstwo, Sztuka w Przestrzeni Publicznej znacznie poszerza znaczenie klasycznego obrazu uwalniając go na różnorodne media, skale i przestrzenie. Jako absolwent będzie mógł podjąć pracę w obszarze kultury, sztuki i oświaty.

Adres

Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku
80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 6
tel. 58 301 28 01 w. 74

Email

Facebook