Uczelnie

Projektowanie w krajobrazie kulturowym

Uczelnia:
Akademia Sztuk Pięknych
Wydział:
Wydział Architektury i Wzornictwa
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Student studiów I-go st. Projektowania w Krajobrazie Kulturowym jest wyposażony w elementarną wiedzę dotyczącą: struktur architektoniczno-urbanistycznych miasta, współczesnych i zabytkowych wnętrz miejskich, kształtowania pejzażu przyrodniczego, inwentaryzacji i rewitalizacji obiektów historycznych, identyfikacji wizualnej w przestrzeni publicznej, projektowania zgodnego z ideą ochrony tożsamości kulturowej oraz sztuk użytkowych. Wymagany zakres umiejętności obejmuje operacyjne wykorzystanie współczesnych programów komputerowych do projektowania trójwymiarowego i wizualizacji cyfrowych, podstawowych zasad makietowania, tworzenia modeli przestrzennych oraz dokumentowania projektów, zgodnie z zasadami zapisu technicznego. Naukę projektowania uzupełniają umiejętności warsztatowe z dziedziny malarstwa, rzeźby i rysunku, pozwalające na zapis koncepcji twórczych. Absolwent jest przygotowany do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych, potrafi systematyzować i integrować doświadczenia z zakresu sztuk plastycznych, nauk humanistycznych i technicznych w celu ich praktycznego zastosowania w pracy zawodowej. Absolwent może podjąć pracę w następujących obszarach: pracownie architektoniczne, lokalne instytucje samorządowe i jednostki administracji publicznej, zajmujące się ładem przestrzennym, biura konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmy realizujące projekty z zakresu architektury krajobrazu i identyfikacji wizualnej. Studia II-go stopnia oferują możliwość pogłębienia kierunkowego wykształcenia w zakresie kierowniczym i menedżerskim oraz przygotowują do pracy w biurach projektowych, samodzielnej praktyki lub działalności gospodarczej, funkcji doradcy lub koordynatora procesów, w których istotnym elementem jest projektowanie przestrzeni w kontekście kulturowym.

Adres

Wydział Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku
80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 6
tel. 58 301 28 01 w. 71

Email

Facebook