Uczelnie

Rzeźba

Uczelnia:
Akademia Sztuk Pięknych
Wydział:
Wydział Rzeźby i Intermediów
Rodzaj:
Jednolite stacjonarne
Język:
Polski

Student zdobywa wiedzę i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne, w zakresie rzeźby i obszarów pokrewnych, umożliwiające podejmowanie twórczości własnej oraz prac realizowanych w zespole. W trakcie studiów powinien także zdobyć interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu: historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, historii etyki, estetyki oraz filozofii. Jako absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach: promocji oraz upowszechniania kultury i sztuki, a także w szkolnictwie po ukończeniu kursu pedagogicznego. W przypadku wyboru specjalności rekonstrukcja rzeźby student zapoznaje się w szczególności z tradycyjnymi technikami i rzemiosłem rzeźbiarskim w celu przygotowania do współpracy z konserwatorem zabytków przy rekonstrukcji historycznych obiektów rzeźbiarskich.

Adres

Wydział Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku
80-821 Gdańsk, ul. Plac Wałowy 15/16
tel. 58 305 81 66

Email

Facebook