Uczelnie

Wzornictwo

Uczelnia:
Akademia Sztuk Pięknych
Wydział:
Wydział Architektury i Wzornictwa
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Studia I-go st. kierunku Wzornictwo przygotowują do pracy w zakresie projektowania produktu, systemów wzorniczych, komunikacji wizualnej. W programie studiów zawarte są elementy wiedzy ogólnoplastycznej, artystycznej, technicznej i humanistycznej, które składają się na kompleksową metodykę projektowania niezbędną w wielu dziedzinach wzornictwa przemysłowego i sztuk użytkowych. Cenioną i poszukiwaną umiejętnością jest znajomość cyfrowych technik prezentacji i komputerowego wspomagania projektowania. Studia I-go st. kończą się realizacją dyplomu licencjackiego wraz z jego publiczną obroną oraz prezentacją profesjonalnego portfolio, dokumentującego autorski dorobek. Absolwent studiów I-go st. znajduje zatrudnienie w zespołach projektowo-wdrożeniowych, agencjach reklamowych, firmach przemysłowych, często także w charakterze freelancera współpracującego z przemysłem jako niezależny twórca, projektant. Studia II-go st. w zakresie Wzornictwa ukierunkowane są na zdobycie specjalistycznej wiedzy w atrakcyjnych rynkowo dziedzinach projektowania, uwzględniających specyfikę polskiej gospodarki i współczesnych przemysłów kreatywnych, w tym m.in. w takich dziedzinach jak: projektowanie produktu, projektowanie ergonomiczne, architektura statków wodnych, design autorski, projektowanie biżuterii, projektowanie mebla, komunikacja wizualna. Absolwent II-go st. Wzornictwa jest specjalistą rozumiejącym mechanizmy gospodarki wolnorynkowej, przygotowanym do wykorzystania potencjału kreatywnego w zakresie projektowania i wdrożenia produktów, usług oraz kompleksowych rozwiązań wzorniczych.

Adres

Wydział Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku
80-836 Gdańsk, Targ Węglowy 6
tel. 58 301 28 01 w. 71

Email

Facebook