Uczelnie

Fizjoterapia

Uczelnia:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego
Wydział:
Wydział Wychowania Fizycznego
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie zarówno profilaktyki jak i terapii a także prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w zakresie dysfunkcji narządów ruchu oraz schorzeń narządów wewnętrznych u osób w różnym wieku. Miejscem pracy mogą być placówki służby zdrowia i placówki prowadzące działalność prozdrowotną, ośrodki sportowe i ośrodki dla osób niepełnosprawnych a także prowadzenia i programowania zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w zakresie dysfunkcji narządów ruchu oraz schorzeń narządów wewnętrznych u osób w różnym wieku oraz szkolenie zawodowe w zakresie podstawowych procedur i nauczania przedmiotów zawodowych i prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych (po ukończeniu studium pedagogicznego zgodnie ze standardami przygotowującymi do zawodu nauczyciela). Miejscem pracy mogą być placówki służby zdrowia i placówki prowadzące działalność prozdrowotną, ośrodki sportowe i ośrodki dla osób niepełnosprawnych oraz placówki szkolne.

Adres

Wydział Wychowania Fizycznego
80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1
Biuro Rekrutacji: tel. 58 554 71 98

Email

Facebook