Uczelnie

Studia Podyplomowe Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Uczelnia:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego
Wydział:
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podejmowania skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiego do głębokiego. Studia przygotowują do pracy zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi.

Adres

Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej
80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1
tel. 58 554 73 47, 603 766 369
Kontakt do Kierownika studiów:
tel. 58 554 72 90

Facebook