Uczelnie

Studia Podyplomowe Kinezygerontoprofilaktyka

Uczelnia:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego
Wydział:
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć ruchowych z osobami starszymi w różnych środowiskach w zakresie tzw. prewencji pierwotnej, czyli profilaktyki starzenia się i starości oraz prewencji wtórnej.

Adres

Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej
80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1
tel. 58 554 73 47, 603 766 369

Facebook