Uczelnie

Studia Podyplomowe Psychologia Sportu

Uczelnia:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego
Wydział:
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do indywidualnej pracy psychologicznej z zawodnikiem, trenerem, drużyną.

Adres

Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej
80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1
tel. 58 554 73 47, 603 766 369

Facebook