Uczelnie

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych

Uczelnia:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego
Wydział:
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia funkcji kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2011 roku, Dz. U. z 2011 r. Nr 183, poz. 1087. Program zawiera moduły tematyczne, które zapewnią pozyskanie wiedzy niezbędnej do realizacji zadania jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie organizacji imprez masowych.

Adres

Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej
80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1
tel. 58 554 73 47, 603 766 369

Facebook