Uczelnie

Studia Podyplomowe Zarządzanie infrastrukturą sportową i imprezami masowymi

Uczelnia:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego
Wydział:
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest pozyskanie wiedzy z zakresu nowych trendów dotyczących zarządzania w obszarze sportu odnoszącego się do podmiotów na nim funkcjonujących, tj. klubów sportowych (publicznych i prywatnych), infrastruktury sportowo-rekreacyjna, a także działalności z zakresu organizacji imprez rekreacyjno-sportowych.

Adres

Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej
80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1
tel. 58 554 73 47, 603 766 369

Facebook