Uczelnie

Studia Podyplomowe Zarządzanie klubem piłkarskim

Uczelnia:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego
Wydział:
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Uzyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku futbolowego w Polsce a także prawa w zarządzaniu klubem sportowym. Poznanie procesów, zasad, praw oraz instytucji wpływających na to jak przedsiębiorstwo sportowe jest zarządzane i kształtowane strukturalnie. Zrozumienie zasad procesu informacyjno-decyzyjnego (wspomaganego funkcjami planowania, organizacji i kontroli), ukierunkowanego na rozstrzyganie kluczowych problemów działalności przedsiębiorstwa w obszarze piłki nożnej, o jego przetrwaniu i rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań otoczenia i czynników własnego potencjału. Z uwagi na wymogi prawa handlowego lub innego (np. cywilnego) zarządy klubów piłkarskich odpowiedzialne są także za kształtowanie struktur organizacyjnych oraz podejmowanie decyzji w sprawach pozyskiwania funduszy operacyjnych i rozwojowych stąd niniejsze zagadnienia zostały również ujęte w programie studiów. Zarządzanie finansami w działalności sportowej służące zwiększeniu rentowności klubów sportowych; Umiejętność prowadzenia działalności marketingowo – sprzedażowej; Umiejętność z zakresu zarządzania zmianą, podejmowania decyzji i nadawaniem im priorytetów; Wiedza i umiejętność z zakresu tworzenia wizerunku i tworzenia relacji z klientem.

Adres

Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej
80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1
tel. 58 554 73 47, 603 766 369

Facebook