Uczelnie

Studia Podyplomowe Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie

Uczelnia:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego
Wydział:
Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest uzyskanie niezbędnej wiedzy umożliwiającej układanie planów żywieniowych i suplementacyjnych dla określonych dyscyplin sportowych oraz osób aktywnych ruchowo.

Adres

Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej
80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1
tel. 58 554 73 47, 603 766 369

Facebook