Uczelnie

Turystyka i rekreacja

Uczelnia:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego
Wydział:
Wydział Turystyki i Rekreacji
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Absolwenci studiów licencjackich I stopnia otrzymują dyplom licencjata w zakresie turystyki i rekreacji. Przygotowanie do organizowania atrakcyjnych zajęć rekreacyjnych, do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych wszystkich typów, domach wczasowych, organizacjach samorządowych gmin i miast, centrach informacji turystycznej, w administracji państwowej szczebla lokalnego i centralnego a także do podejmowania własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki i sportu masowego.

Adres

Wydział Turystyki i Rekreacji
80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1
Biuro Rekrutacji:
tel. 58 554 71 98, 58 554 71 25

Email

Facebook