Uczelnie

Wychowanie fizyczne

Uczelnia:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego
Wydział:
Wydział Wychowania Fizycznego
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Absolwenci studiów uzyskują przygotowanie pedagogiczne do planowania i realizowania obowiązkowego wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach, przygotowanie do pracy w zakresie prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, promowanie zdrowia i aktywności fizycznej oraz uzyskują uprawnienia wynikające z obranej specjalizacji, a także przygotowanie do pracy w instytucjach kultury fizycznej, administracji samorządowej i państwowej, organizacjach społecznych oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Adres

Wydział Wychowania Fizycznego
80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1
Biuro Rekrutacji: tel. 58 554 71 98

Email

Facebook