Uczelnie

Europeistyka

Uczelnia:
Ateneum Szkoła Wyższa
Wydział:
Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Student dogłębnie pozna zagadnienia gospodarcze i polityczne Starego Kontynentu, a w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą dotyczącą uwarunkowań kulturowych stanie się prawdziwym znawcą regionu europejskiego. Zostanie przeszkolony z problemów prawa gospodarczego, administracyjnego i cywilnego, rynków finansowych i bankowości, współpracy trans granicznej, a nawet public relations. Absolwent doskonale sprawdzi się w instytucjach rządowych i samorządowych oraz organizacjach krajowych i międzynarodowych, a także w organach struktury europejskiej. Będzie również przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na rynku europejskim oraz placówkach kulturalnych i środkach masowego przekazu. Oprócz pracy w instytucjach administrujących programami unijnymi może także związać się z jednostkami zajmującymi się pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Adres

Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa
80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 25A
tel. 58 722 08 10
Rekrutacja tel. 58 722 08 00

Facebook