Uczelnie

Filologia o sp. filologia angielska

Uczelnia:
Ateneum Szkoła Wyższa
Wydział:
Wydział Neofilologii
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Studia na filologii angielskiej umożliwiają wszechstronne uzyskanie wiedzy o języku angielskim i krajach angielskiego obszaru językowego. Program obejmuje językoznawstwo, literaturę, metodykę nauczania języka angielskiego jako języka obcego i inne specjalistyczne przedmioty (np. informatykę i emisję głosu), a także praktyczną naukę języka angielskiego i innych języków obcych.

Adres

Wydział Neofilologiczny
80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 25A
tel. 58 722 08 10
Rekrutacja tel. 58 722 08 00

Facebook