Uczelnie

Nauki o rodzinie

Uczelnia:
Ateneum Szkoła Wyższa
Wydział:
Wydział Studiów Edukacyjnych
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Studia interdyscyplinarne, obejmujące zagadnienia małżeństwa i rodziny oraz wiedzę z obszaru nauk psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych i filozoficzno-teologicznych. W zależności od specjalności studia dają przygotowanie do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-rehabilitacyjnych, rodzinnych poradniach specjalistycznych, agendach służb socjalnych, placówkach pomocy i profilaktyki społecznej. Absolwent powinien być przygotowany do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym, osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom.

Adres

Wydział Studiów Edukacyjnych
80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 25A
tel. 58 722 08 10
Rekrutacja tel. 58 722 08 00

Facebook