Uczelnie

Pedagogika

Uczelnia:
Ateneum Szkoła Wyższa
Wydział:
Wydział Studiów Edukacyjnych
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Nauka trwa na kierunku Pedagogika 3 lata (6 semestrów) i kończy się egzaminem dyplomowym połączonym z obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata na jednej ze specjalności: • Pedagogika resocjalizacyjna • Wczesna edukacja z logopedią • Nauczyciel - bibliotekarz szkolny • Pedagogika pracy i doradztwo zawodowe • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza • Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego

Adres

Wydział Studiów Edukacyjnych
80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 25A
tel. 58 722 08 10
Rekrutacja tel. 58 722 08 00

Facebook