Uczelnie

Dobra Gmina

Uczelnia:
Ateneum Szkoła Wyższa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia adresowane są do radnych samorządów terytorialnych. Ich celem jest wyposażenie radnych w pożądany pakiet kompetencji merytorycznych z zakresu teorii polityki, psychologii społecznej, teorii komunikowania, zasad zarządzania oświatą i rynkiem pracy. W gronie wykładowców dominują pracownicy naukowi Ateneum Szkoły Wyższej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Przedmioty praktyczne poprowadzą praktycy samorządu terytorialnego oraz osoby związane zawodowo z obszarami, które stanowić będą tematykę zajęć.  

Adres

80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 25A tel. 58 722 08 50

Facebook