Uczelnie

Doradztwo zawodowe

Uczelnia:
Ateneum Szkoła Wyższa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy i działalności w zawodzie doradcy zawodowego w instytucjach administracji publicznej, szkołach, organizacjach pozarządowych. Kierunek daje również kompetencje do działalności gospodarczej w ramach agencji zatrudnienia. Część zajęć ma charakter fakultatywny, związany z obecną lub przyszłą pracą zawodową. Studia Podyplomowe Doradztwa Zawodowego dają uprawnienia do posługiwania się tytułem „doradcy zawodowego”.  

Adres

80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 25A tel. 58 722 08 50

Facebook