Uczelnie

filologia o sp. filologia germańska

Uczelnia:
Ateneum Szkoła Wyższa
Wydział:
Wydział Neofilologii
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Studia na filologii germańskiej umożliwiają wszechstronne uzyskanie wiedzy o języku niemieckim i krajach niemieckiego obszaru językowego. Program obejmuje językoznawstwo, literaturę, metodykę nauczania języka niemieckiego jako języka obcego i inne specjalistyczne przedmioty (np. informatykę i emisję głosu), a także praktyczną naukę języka niemieckiego i innych języków obcych. Uczelnie oferują studentom także różnorodne specjalizacje w ramach filologii – m.in. nauczycielską, tłumaczeniową, biznesową.

Adres

Wydział Neofilologiczny
80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 25A
tel. 58 722 08 10
Rekrutacja tel. 58 722 08 00

Facebook