Uczelnie

Mediacje sądowe i pozasądowe

Uczelnia:
Ateneum Szkoła Wyższa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia podyplomowe „Mediacje sądowe i pozasądowe” powstały w oparciu o porozumienie pomiędzy uczelnią a Polskim Centrum Mediacji (najstarszym stowarzyszeniem mediacyjnym w Polsce). Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy mediatora sądowego – w sporach karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz cywilnych – i pozasądowego, a także propagowania idei mediacji w społeczeństwie obywatelskim. Wiedza teoretyczna z zakresu psychologii i prawa jest uzupełnieniem treningów mediacyjnych jako dominującej formy kształcenia na tym kierunku. Studia mają charakter wysoce praktyczny, warsztatowy, wzbogacony o przewodnik po zawodzie i postępowaniu mediatora. Kadrę stanowią doświadczeni mediatorzy – trenerzy Polskiego Centrum Mediacji, legitymujący się bogatym doświadczeniem mediacyjnym i wysokimi kwalifikacjami trenerskimi oraz wykładowcy Ateneum – Szkoły Wyższej. Są to jedne z niewielu studiów podyplomowych w Polsce o tak wysokim standardzie szkolenia i dające jednocześnie szerokie kwalifikacje zawodowe. Studia kierowane są do absolwentów uczelni, którzy są zainteresowani uzyskaniem nowego zawodu mediatora lub dodatkowych kwalifikacji obejmujących rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, facylitacje, konferencje naprawcze w zawodzie obecnie wykonywanym.  

Adres

80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 25A tel. 58 722 08 50

Facebook