Uczelnie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Uczelnia:
Ateneum Szkoła Wyższa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, które posiadają już przygotowanie do nauczania innego przedmiotu (rodzaju zajęć), chcą podjąć pracę w przedszkolu lub/i w szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym (w klasach 1-3). Celem studiów jest przekazanie słuchaczom podstaw wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz metodyk szczegółowych, niezbędnych do pracy w przedszkolu oraz w nauczaniu zintegrowanym na I etapie edukacyjnym.

Adres

80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 25A tel. 58 722 08 50

Facebook