Uczelnie

Polityka i zarządzanie oświatą

Uczelnia:
Ateneum Szkoła Wyższa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół, pracowników nadzoru pedagogicznego, doradców i konsultantów metodycznych. Ukończenie studiów podyplomowych jest spełnieniem formalnego warunku sformułowanego wobec kadry kierowniczej wszelkiego rodzaju placówek oświatowych przez Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. nr 14 z 23.02.1999 r.). Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: rozpoznawania problemów współczesnej edukacji; zadań nadzoru pedagogicznego; prawa oświatowego; zarządzania jednostkami oświatowymi; podstaw prawa gospodarczego; ekonomicznych uwarunkowań działalności szkoły z elementami marketingu; podstaw komunikacji społecznej i negocjacji.

Adres

80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 25A tel. 58 722 08 50

Facebook