Uczelnie

Pomoc Dziecku i Jego Rodzinie

Uczelnia:
Ateneum Szkoła Wyższa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest wzbogacenie wiedzy w rozpoznawaniu zagrożeń. Założeniem studium jest usprawnianie umiejętności właściwej interwencji i motywowania dzieci, młodzieży i rodziny do dalszej pracy. Praktyczna część studiów będzie sprzyjała nabyciu i doskonaleniu umiejętności współpracy z dzieckiem i rodziną w zakresie profilaktyki pierwotnej (zapobieganie) i wtórnej (zapobieganie pogłębianiu się zaburzeń w zachowaniu, niepowodzeniu szkolnym i osobistym, dysfunkcji rodziny).  

Adres

80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 25A tel. 58 722 08 50

Facebook