Uczelnie

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczelnia:
Ateneum Szkoła Wyższa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia mają charakter doskonalący. Przeznaczone są dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tworzyć indywidualne programy edukacyjne dla uczniów z ADHD, z dysleksją, z zaburzeniami funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, dla dzieci z Zespołem Aspergera oraz dla uczniów zdolnych.

Adres

80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 25A tel. 58 722 08 50

Facebook