Uczelnie

Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami

Uczelnia:
Ateneum Szkoła Wyższa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia mają charakter kwalifikacyjny, uprawniają do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz ich rodzinami w publicznych i niepublicznych placówkach organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.  

Adres

80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 25A tel. 58 722 08 50

Facebook