Uczelnie

Wiedza o Kulturze i Edukacja Medialna

Uczelnia:
Ateneum Szkoła Wyższa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o kulturze i edukacji medialnej jest umożliwienie słuchaczom pogłębienia wiedzy o kulturze. Podniesienie i aktualizacja kwalifikacji słuchaczy, którzy pracują lub zamierzają podjąć pracę w urzędach, instytucjach i placówkach kultury. Słuchacze zdobędą umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, urzędach, instytucjach i placówkach kultury.

Adres

80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 25A tel. 58 722 08 50

Facebook