Uczelnie

Akademia coachingu

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Ci, którzy osiągają wybitne wyniki w różnych dziedzinach, takich jak biznes, polityka, a nawet sport, regularnie pracują ze swoimi coachami, którzy pomagają im osiągać cele i wyżyny swoich możliwości. Kluczem do zrozumienia istoty coachingu jest wiedza, w jaki sposób rozwijać u innych umiejętność działania w sposób efektywniejszy. I właśnie m.in. tego dowiesz się na studiach w WSB. Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia profesjonalnego business and life coachingu w organizacjach, instytucjach, firmach i korporacjach. W trakcie trwania studiów uczestnicy będą mieli możliwość ukształtowania w sobie postawy profesjonalnego coacha. Nauczą się budowania relacji wspierającej osobisty i zawodowy rozwój osób będących podmiotem coachingu, nauczą się prowadzić sesje coachingowe. Posiądą umiejętność korzystania z metod i narzędzi coacha. Program studiów uwzględnia obowiązujące na świecie i w Polsce standardy dotyczące kompetencji w zakresie coachingu. Struktura programu zakłada 80 % pracy warsztatowej i ćwiczeniowej. Zajęcia będą skoncentrowane na rozwiązaniach praktycznych. Uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie przeprowadzać sesje coachingowe i korzystać z superwizji. Studia są kierowane do przełożonych i menedżerów chcących stymulować rozwój osobisty i zwiększać motywację swoich pracowników, właścicieli firm, liderów zespołów pracowniczych, doradców biznesowych, trenerów i konsultantów, trenerów sportowych, osób zajmujących się pomaganiem innym oraz osób planujących pracować w zawodzie coacha. Każdy słuchacz, który ukończy studia, otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w 60 godzin zajęć wymaganych do egzaminu na poziomie Associated Certified Coach (ACC).

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook