Uczelnie

Analityk finansowy

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Analiza finansowa dostarcza informacji koniecznych do prawidłowej oceny sytuacji jednostki oraz podejmowania decyzji gospodarczych. Pozwala m.in. na monitorowanie realizacji założonych celów, ocenę wykorzystania posiadanych zasobów i usprawnienie działalności jednostki. Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku analityka finansowego w przedsiębiorstwach, bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych. Założenia programowe studiów przewidują przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności m.in. z dziedziny analizy, rachunkowości zarządczej, controllingu, wyceny, które w połączeniu z metodami ilościowymi umożliwią samodzielne podejmowanie specjalistycznych decyzji związanych z analizą i oceną prowadzonych projektów i przygotowywania budżetów Oferta skierowana jest do przedsiębiorców i menedżerów, osób pracujących samodzielnie i kierowników zarządzających zespołami, członków niższej i średniej kadry kierowniczej oraz pracowników działów analitycznych, działów finansowo-księgowych i departamentów inwestycyjnych banków. Wśród wykładowców są praktycy z firm consultingowych, kancelarii adwokackich, a także biegli rewidenci. Program studiów przewiduje zajęcia w formie warsztatów z wykorzystaniem komputerów oraz analizy przypadków.

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook