Uczelnie

Asystent rodziny

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Od 2015 roku – zgodnie z „Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020” – każda rodzina mająca problemy opiekuńczo-wychowawcze i korzystająca z pomocy społecznej będzie miała prawo do korzystania z pomocy asystenta rodziny. Otwiera się zatem szansa urzeczywistnienia standardu wspierania rodziny w jej naturalnym środowisku. Studia przygotowują wyspecjalizowanych asystentów rodziny, podejmujących działania na rzecz rodzin problemowych i dysfunkcjonalnych. Słuchacze nabędą wiedzę i umiejętnościami z zakresu: pracy socjalnej, opiekuńczo-wychowawczej oraz pomocy psychologicznej, diagnozowania, planowania, ewaluacji oraz praktycznego wykorzystania metod i technik pracy z klientem. Absolwent uzyska kwalifikacje do pracy na stanowisku asystenta rodzin. Jednocześnie pogłębi wiedzę i rozwinie umiejętności profesjonalnego pomaga w placówkach socjalnych i opiekuńczo-wychowawczych. Studia kierowane są do osób, które posiadają wykształcenie wyższe w zakresie pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie i praca socjalna.

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook