Uczelnie

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Każda firma istniejąca na rynku musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto każdy pracownik musi być w tym zakresie przeszkolony. Dlatego niezbędni są specjaliści, którzy zajmą się szkoleniem pracowników i nadzorowaniem przestrzegania zasad BHP w przedsiębiorstwach. Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach zmieniającej się gospodarki rynkowej. Ukończenie studiów daje uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora ds. BHP, a po roku praktyki zawodowej - specjalisty ds. BHP oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach BHP zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 września 1997 r. (Dz. U. nr 109 poz. 704 z późn. zm.) Absolwenci studiów są przygotowani do pracy w służbach BHP przedsiębiorstw, w firmach świadczących usługi w zakresie BHP oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie; mogą być zatrudnieni w służbach BHP wszystkich sektorów gospodarki. Dodatkowo każdy ze słuchaczy otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia na Audytora wewnętrznego BHP oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia „Pierwszej Pomocy". Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, rodzajów i stopni, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresatem studiów są zarówno osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową.

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook