Uczelnie

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Sytuacja polityczna we współczesnym świecie spowodowała, że potrzebni są teraz specjaliści, którzy posiadają wiedzę i są praktycznie przygotowani w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. W obliczu światowego kryzysu finansowego bezpieczeństwo zyskało na znaczeniu w biznesie – coraz więcej firm stara się ustrzec przed problemami, jakie mogą pojawić się na rynku. Dlaczego warto studiować Bezpieczeństwo Wewnętrzne w WSB? • Zajęcia praktyczne np. ćwiczenia w laboratorium daktyloskopii, • Wizyty studyjne (Muzeum Kryminalistyki, Oddział Prewencji Policji w Gdańsku), • Zajęcia praktyczne na strzelnicy pneumatycznej, • Zajęcia z wykładowcami praktykami (prokuratorami, pracownikami: Policji, straży miejskiej, straży pożarnej, wojska, sztabów zarządzania kryzysowego w administracji państwowej i samorządowej oraz w przedsiębiorstwach, specjalistami do spraw ochrony danych osobowych i informacji niejawnych).

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia
ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk
tel. (58) 323 89 21; (58) 346 38 89
fax (58) 323 89 25

Facebook