Uczelnie

Grafika komputerowa i multimedia

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Grafika komputerowa jest działem informatyki niezbędnym do tworzenia materiałów wizualnych, takich jak: katalogi, ulotki, reklamy czy prezentacje multimedialne. Studia na tym kierunku pozwalą rozwinąć się nie tylko pracownikom firm graficznych, a osobom spoza branży pomogą w realizacji swoich pomysłów. Studia mają na celu wykształcenie specjalistów zajmujących się tworzeniem projektów graficznych, projektowaniem materiałów reklamowych i wizualizacji multimedialnych oraz kreowaniem elementów identyfikacji wizualnej, a także profesjonalistów w zakresie przygotowania i przetwarzania wszelkich materiałów do druku w dziedzinie Desktop Publishing (DTP), jak i przygotowania materiałów wideo różnego przeznaczenia, od internetu do emisji w telewizji. Studia dotyczą ogólnie pojętej grafiki oraz multimediów, modelowania trójwymiarowego, a także nabywanie umiejętności obsługi urządzeń związanych z multimediami. Ponadto w programie przewidziane są takie zagadnienia jak: projektowanie stron www, fotografia cyfrowa, video, grafika użytkowa oraz tworzenie tożsamości wizualnej firmy. W celu nabycia praktycznych umiejętności słuchacze będą realizować projekty w grupach. Kierunek studiów jest kierowany do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu multimediów. Duży nacisk kładziony jest na kształcenie umiejętności w zakresie multimedialnego tworzenia wizerunku firmy, fotografii cyfrowej a także przygotowania materiałów wideo do różnych zastosowań (internet, telewizja). Studia są ciekawą ofertą dla wszystkich, których celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na pełniejsze wykorzystanie współczesnej informatyki w pracy zawodowej

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook