Uczelnie

Informatyka w małej firmie

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Dynamiczny rozwój technologii informatycznych zmienił sposób prowadzenia biznesu. Narzędzia informatyczne służą do realizacji zleceń kupna i sprzedaży, wymiany informacji, rozliczeń finansowych czy poszukiwania dostawców. Świetnie nadają się także do prowadzenia wirtualnych szkoleń, sprawozdawczości oraz współpracy między pracownikami. Krótko mówiąc służy do budowy przewagi konkurencyjnej i zwiększania efektywności. Studia umożliwią zdobycie profesjonalnej wiedzy teoretycznej z niemal wszystkich działów informatyki wykorzystywanych we współczesnych przedsiębiorstwach oraz umiejętności jej wykorzystania przy użyciu oprogramowania wiodących firm z branży IT takich jak Microsoft, Oracle czy CISCO jak i oprogramowania darmowego, dostępnego w ramach projektu GNU. Technologie omawiane w trakcie studiów dotyczą podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu operacyjnego, architektury i zabezpieczania sieci komputerowych i usług dostępnych w sieciach oraz projektowania i utrzymania baz danych. Dodatkowo prezentowane będą przykłady realizacji omawianych koncepcji przy wykorzystaniu oprogramowania najczęściej wykorzystywanego w praktyce gospodarczej. Wartością dodaną dla Słuchaczy będzie możliwość zdobycia w ramach studiów cenionych na rynku pracy certyfikatów: • Microsoft - ITA 107 Systemy operacyjne, • Cisco - Network Fundamentals, • Cisco - Routing Protocols and Concepts. • Oracle - Oracle Database 10g Introduction to SQL Adresatami studiów są absolwenci szkół wyższych dowolnych kierunków i specjalności posiadający umiejętność informatyczne na poziomie, co najmniej podstawowym. Uczestnikami mogą być zarówno informatycy, pracujący w firmach, chcący pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę, jak i osoby aktywne zawodowo w innych obszarach, korzystający na co dzień z technologii informatycznych. Studia są ciekawą ofertą dla wszystkich pracowników, których celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalającej na pełniejsze wykorzystanie współczesnej informatyki w pracy zawodowej.

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook