Uczelnie

Menedżer w ochronie zdrowia z certyfikatem Franklin University

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Współczesny menedżer w ochronie zdrowia to nie tylko twardy zarządca zasobów finansowych jednostki, ale również doskonały przywódca. Dlatego celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z prawno-ekonomicznymi aspektami funkcjonowania służby zdrowia, ale również rozwijanie kompetencji interpersonalnych. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z prawno – ekonomicznymi aspektami funkcjonowania służby zdrowia oraz z problematyką jej zarządzania i gospodarowania finansami. Szczególny nacisk w programie został również położony na kompetencje interpersonalne menedżera w organizacjach ochrony zdrowia, na jego umiejętności zarządzania kadrami i czasem pracy oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Absolwenci studiów będą przygotowani do profesjonalnego zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz efektywnego gospodarowania jej finansami. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z obowiązującymi regulacjami prawnymi, współczesnymi koncepcjami zarządzania w służbie zdrowia oraz aspektami zarządzania finansami. Obok poznania strategii działania na rynku usług medycznych, absolwenci studiów zdobędą umiejętności kreowania marketingu i pozytywnego wizerunku placówki służby zdrowia. Część zajęć realizowana jest w e-learnignu. Studia są adresowane do osób pełniących lub przygotowujących się do pełnienienia funkcji kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej. Ich celem studiów jest usystematyzowanie wcześniej pozyskanej wiedzy i nabytych umiejętności oraz wyposażenie słuchaczy w nowoczesną wiedzę i rozwiązania praktyczne, które pozwolą zoptymalizować funkcjonowanie placówek i posłużyć do budowania ich przewagi konkurencyjnej oraz wizerunku.

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook