Uczelnie

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia dają kwalifikacje do nauczania i terapii (rewalidacji) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Przygotowują do pracy m.in. w: przedszkolach, szkołach i ośrodkach (SOSW, OREW), w których realizowane jest kształcenie specjalne (edukacja włączająca, integracyjna i specjalna), a także w placówkach spoza systemu oświaty, tj. ośrodkach wczesnej interwencji, warsztatach terapii zajęciowej itp. Studia przygotowują do pracy opiekuńczo–wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Większość zajęć ze względu na specyfikę studiów prowadzona jest metodami interaktywnymi w formie warsztatów, wsparciem metodologicznym są wykłady konwersatoryjne. Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach integracyjnych i specjalnych, a także w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Osoby, które ukończyły studia wyższe pedagogiczne (co najmniej pierwszego stopnia) oraz osoby, które nabyły kwalifikacje nauczycielskie.

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook