Uczelnie

Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Ukończenie studiów daje możliwość pracy na stanowisku kierownika ds. bezpieczeństwa z ramienia organizatora imprezy masowej. Studia przygotowują do kierowania służbami porządkowymi i informacyjnymi organizatora na wszystkich szczeblach podczas imprez masowych. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w dziedzinie bezpieczeństwa imprez masowych w warunkach zmieniającej się gospodarki rynkowej. Ukończenie studiów daje możliwość pracy na stanowisku kierownika ds. bezpieczeństwa z ramienia organizatora imprezy masowej, przygotowują do kierowania służbami porządkowymi i informacyjnymi organizatora wszystkich szczebli podczas imprez masowych oraz wpisania na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego. Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, rodzajów i stopni, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych. Adresatami studiów są zarówno osoby pracujące już w firmach zajmujących się ochroną osób i mienia, chcące uzyskać takie kwalifikacje, byłych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz pracowników organów samorządowych odpowiedzialnych za organizację i zabezpieczenie imprez tego typu. Studia pozwolą na podniesienie kompetencji przez pracowników Urzędów Wojewódzkich, Starostw Powiatowych, Urzędów Miast i Gmin. Ponadto do pracowników Centrów Sportu i Rekreacji, Państwowej Straży Pożarnej, Policji.

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook