Uczelnie

Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami unijnymi

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia mają na celu przekazanie uczestnikom szerokiej wiedzy z zakresu funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz nabycie przez nich umiejętności niezbędnych do aplikowania o nie. Słuchacze zdobędą również kompetencje umożliwiające zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UE, w tym planowanie i rozliczanie projektu czy zarządzanie zespołem projektowym. Celem studiów jest przekazanie uczestnikom szerokiej wiedzy z zakresu funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz nabycie przez nich umiejętności niezbędnych do aplikowania o te fundusze, a także kompetencji umożliwiających im zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UE, w tym planowanie projektu, zarządzanie zespołem projektowym, rozliczanie projektu. Program studiów umożliwia uczestnikom nabycie kompetencji w zakresie aplikowania o środki EU oraz realizacji projektów współfinansowanych z tych środków. Zajęcia są realizowane głównie w formie warsztatowej oraz prowadzone przez wykładowców praktyków, co zwiększa skuteczność nabywania nowej wiedzy i umiejętności z zakresu studiów. Pracownicy administracji publicznej, sektora edukacji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, osoby indywidualne zainteresowane nabyciem wiedzy w zakresie pozyskiwania środków z UE oraz realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook