Uczelnie

Prawo dla menedżerów

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia te dają osobie zarządzającej firmą albo jej częścią wiedzę i umiejętność uwzględniania przepisów prawa, które regulują zawieranie umów, organizację firmy oraz jej obciążenia podatkowe. Znajomość i rozumienie uwarunkowań prawnych nieuchronnie towarzyszących podejmowaniu decyzji dotyczących firmy jest niezbędnym atrybutem menedżera. Pomaga optymalizować procesy i chroni przed kosztownymi błędami. Niniejsze studia dają więc niezbędną kompetencję w zakresie organizacji wewnętrznej firmy, zawierania umów z kontrahentami oraz rozliczeń z fiskusem. Słuchacz po ukończeniu studiów zdobędzie umiejętność podejmowania decyzji w sprawach związanych ze stosowaniem prawa w firmie, optymalizacji sytuacji prawnej firmy, dostrzegania alternatyw i niebezpieczeństw w zakresie prawa. Studia skierowane są do osób prowadzących własną firmę, menedżerów wszystkich szczebli oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu prawa.

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook