Uczelnie

Psychologia biznesu – z certyfikatem Franklin University

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Menedżer, który posiądzie wiedzę z psychologii biznesu zrozumie rozmaite mechanizmy ludzkich zachowań, pozna psychologiczne aspekty zarządzania oraz inwestowania. Absolwenci studiów wytrenują m.in. skuteczne taktyki negocjacyjne i mediacyjne, zidentyfikują typowe zachowania konsumenckie oraz tajniki psychologii reklamy. Celem studiów jest dostarczenie szerokiej i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii oraz jej zastosowania w sferze zarządzania, marketingu i szeroko pojętego biznesu, począwszy od budowania strategii rozwoju firmy, poprzez realizację działań oraz tworzenie sieci współpracy i grup odbiorców. Absolwenci studiów poznają narzędzia psychologiczne, wytrenują skuteczne taktyki negocjacyjne i mediacyjne, zidentyfikują typowe zachowania konsumenckie oraz tajniki psychologii reklamy. Zajęcia umożliwią uczestnikom podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania sobą i zespołem, wdrażania w firmie wybranych elementów polityki personalnej, radzenia sobie z konfliktem oraz psychomanipulacją. Dzięki treningom komunikacji, prezentacji, wystąpień publicznych, studia rozwiną u słuchaczy umiejętności interpersonalne, tak pożądane w profilu nowoczesnego menedżera. Studia przeznaczone są do menedżerów aktywnie działających w biznesie, których praca dotyka kontaktów z ludźmi-zarówno w aspekcie kierowania, jak i współpracy z nimi bez zależności służbowych. Program jest adresowany do młodych, mniej doświadczonych ludzi biznesu, którzy przez wzmocnienie swoich umiejętności z zakresu psychologii, chcą poprawić swoją pozycję na rynku pracy. W ramach specjalności część przedmiotów prowadzona jest według amerykańskiej metodologii „learning on courses”, nastawionej na interakcję i osiąganie natychmiastowych efektów wśród słuchaczy. Zajęcia prowadzone są w języku polskim, a ich zaliczenie daje możliwość uzyskania prestiżowego certyfikatu Franklin University, potwierdzającego zdobycie wiedzy opartej na zagranicznym doświadczeniu (Professional Development Courses).

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook