Uczelnie

Sales manager z certyfikatem Franklin University

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Zarządzanie sprzedażą to jeden z najważniejszych procesów w każdej firmie. Profesjonalny menedżer sprzedaży potrafi wyszukać najlepszych ludzi na rynku, zatrudnić ich i – dzięki doskonałemu zarządzaniu oraz umiejętnemu motywowaniu do coraz efektywniejszej pracy – stworzyć z nich zgraną i skuteczną drużynę. Celem Studiów jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności zarządzania sprzedażą w oparciu o najnowsze światowe trendy. Zadaniem nadrzędnym jest przedstawienie specyficznej istoty procesu zarządzania personelem sprzedażowym. Szczególnie w obszarze jego motywowania, zwiększania produktywności i zapobiegania wypaleniu zawodowemu i fluktuacji. Absolwent studium zostanie przygotowany do roli menadżera sprzedaży w firmie poprzez rozwój własnych kompetencji, poznanie skutecznych metod tworzenia optymalnego portfela produktów i klientów, poznanie efektywnych narzędzi sprzedaży pozwalających na tworzenie relacji z otoczeniem oraz udział w warsztatach z praktykami. Studia w szczególny sposób rekomendowane są dla menedżerów wyższego i średniego szczebla, pracujących na stanowiskach kierowniczych, związanych z zarządzaniem personelem sprzedażowym firmy, bądź pracujących na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem sprzedażą lub obsługą klienta.

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook